Turistično kulturno društvo Levec

Osnovna in trajna naloga TKD Levec je skrb za lepo in urejeno podobo kraja.

Ustanovna skupščina društva je bila 4. 10. 2001. Društvo je skladno s statuom organizirano v dve sekciji znotraj katerih delujejo posamezne interesne skupine:

  • turistična sekcija: turistični podmladek in hortikulturna skupina,
  • kulturna sekcija: dramska, plesna, lutkovna, likovna skupina ter mažorete.

Vključuje se v različne akcije v sklopu pomladanskega urejanja okolja ter skozi vse leto skrbi za domiselno urejeno zelenico v središču kraja.

Galerija slik