Savinova odličja za leto 2022

zbiranje predlogov

OBČINA ŽALEC

ŽUPAN

objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za podelitev

SAVINOVIH ODLIČIJ ZA LETO 2022

Za kulturni praznik v letu 2023 bodo na osrednji občinski proslavi v počastitev slovenskega kulturnega praznika ustvarjalcem na kulturnem področju podeljena Savinova odličja za zasluge na muzejskem, likovnem, prevajalskem, knjižničnem, publicističnem, gledališkem in glasbenem področju, na področju varstva naravne in kulturne dediščine ter drugih kulturnih področjih.

Savinova odličja so:

  • Savinova plaketa z denarno nagrado,
  • Savinova plaketa,
  • Savinovo priznanje

in se podeljujejo skladno z odlokom o podeljevanju priznanj Občine Žalec.

Pisne predloge z obrazložitvijo pošljite do ponedeljka, 9. januarja 2023 na naslov: Občina Žalec - župan, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, s pripisom NE ODPIRAJ - SAVINOVA ODLIČJA.

Celoten razpis je objavljen na: https://zalec.si/za-obcane/razpisi/

Št. spisa: 094-0005/2022

Galerija slik