Kontakti

Prodaja vstopnic (tudi darilnih bonov in spominkov) v TIC-u Žalec, tel. 03 710 04 34, in uro pred predstavami pri blagajni Doma II. slovenskega tabora Žalec, tel. 03 712 12 65.

Boštjan Štrajhar
Direktor
T: 03 712 12 60
E: bostjan.strajhar@zkst-zalec.si 

Milojka Intihar
Poslovna sekretarka
T: 03 712 12 50
E: info@zkst-zalec.si

Majda Potočnik
Pomočnica direktorja
T: 03 712 12 58
E: majda.potocnik@zkst-zalec.si

Nastija Močnik
Vodja programa KULTURA
T: 03 712 12 82
E: nastija.mocnik@zkst-zalec.si

Uroš Govek
Strokovni sodelavec za KULTURO
T: 03 712 12 66
E: uros.govek@zkst-zalec.si

Matej Sitar
Vodja programa ŠPORT
T: 03 712 12 67
E: matej.sitar@zkst-zalec.si

Janez Pikl
Vzdrževalec športnih objektov  
T: 041 976 506

Sabina Palir
Vodja programa TURIZEM
T: 03 714 03 90
E: sabina.palir@zkst-zalec.si

Valentina Rezman
Strokovna sodelavka, program TURIZEM
T: 03 714 03 91
E: valentina.rezman@zkst-zalec.si

Iztok Zajc
Oskrbnik
T: 031 741 913

TIC Žalec
Turistični informacijski center, Šlandrov trg 25 (Savinova hiša), 3310 Žalec

Katja Fajić
Informatorka

Nina Juteršek 
Informatorka

T: 03 710 04 34
E: tic@zkst-zalec.si

Delovni čas TIC-a Žalec: https://www.turizem-zalec.si/sl/imenik/1271/delovni-casi

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije,
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Sarah Bevc
Informatorka

Barbara Novak

informatorka

T: 03 571 80 21
E: ekomuzej@zkst-zalec.si

Delovni čas Ekomuzeja: https://www.turizem-zalec.si/sl/imenik/1271/delovni-casi

a skupine nad 15 oseb možni ogledi tudi izven navedenih terminov po predhodni najavi.

Fontana piv Zeleno zlato in Trgovina Zeleno zlato , Savinjska cesta 11 (žalska tržnica), 3310 Žalec

Mirjam Ivakič
T: 03 712 12 62, 031 70 44 00
E: trgovina@zkst-zalec.si
Fontana in Trgovina Zeleno zlato: https://www.turizem-zalec.si/sl/imenik/1271/delovni-casi
Uredništvo časopisa Utrip Savinjske doline,
Aškerčeva 9a, 3310 Žalec

Lucija Kolar
Odgovorna urednica

Karmen Güldenberg
Tajnica uredništva
T: 03 712 12 80, 031 623 117
E: utrip@zkst-zalec.si