Kontakti

Prodaja vstopnic (tudi darilnih bonov in spominkov) v TIC-u Žalec, tel. 03 710 04 34, in uro pred predstavami pri blagajni Doma II. slovenskega tabora Žalec, tel. 03 712 12 65.

mag. Boštjan Štrajhar
Direktor
E: bostjan.strajhar@zkst-zalec.si 

Sara Martinčič
Samostojna strokovna sodelavka
T: 03 712 12 58
E: sara.martincic@zkst-zalec.si

Nastija Močnik
Pomočnica direktorja za področje kulture
T: 03 712 12 82
E: nastija.mocnik@zkst-zalec.si

Uroš Govek
Strokovni sodelavec za KULTURO
T: 03 712 12 66
E: uros.govek@zkst-zalec.si 

Matej Sitar
Pomočnik direktorja za področje športa
T: 03 712 12 67
E: matej.sitar@zkst-zalec.si

Mitja Majcen
Vzdrževalec  
T: 070 142 250
Valentina Rezman
Strokovna sodelavka, program TURIZEM
T: 03 714 03 91
E: valentina.rezman@zkst-zalec.si

Jolanda Ivanuša
Višja svetovalka področja I, program TURIZEM
T: 03 714 03 90
E: jolanda.ivanusa@zkst-zalec.si

Andrejka Gažovič
Strokovna sodelavka, program TURIZEM
T: 03 714 03 91
E: andrejka.gazovic@zkst-zalec.si

Beno Dolinšek
Oskrbnik
T: 041 764 452

TIC Žalec
Turistični informacijski center, Šlandrov trg 25 (Savinova hiša), 3310 Žalec

Katja Fajić
Vodja TIC-a

T: 03 710 04 34
E: tic@zkst-zalec.si

Delovni čas TIC-a Žalec: https://www.turizem-zalec.si/sl/imenik/1271/delovni-casi

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije,
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Jasmina Ogorevc Akamba

Delovodja

T: 03 571 80 21
E: ekomuzej@zkst-zalec.si

Delovni čas ekomuzeja: https://www.turizem-zalec.si/sl/imenik/1271/delovni-casi 

Fontana piv Zeleno zlato in Trgovina Zeleno zlato , Savinjska cesta 11 (žalska tržnica), 3310 Žalec

Marjeta Apotekar
Delovodja

T: 03 712 12 62, 031 70 44 00

E: trgovina@zkst-zalec.si

Grega Geršak

skrbnik fontane

T: 051 645 295

Vojko Zupanc 

turistični animator I. 

T: 065 550 535

E: vojko.zupanc@zkst-zalec.si  

Delovni časi Fontane in Trgovine Zeleno zlato: https://www.turizem-zalec.si/sl/imenik/1271/delovni-casi

Uredništvo časopisa Utrip Savinjske doline,
Šlandrov trg 25, 3310 Žalec

Lucija Grobler
Odgovorna urednica

Lucija Zupanc
Tajništvo 
T: 03 712 12 80
E: utrip@zkst-zalec.si