Turistično društvo Petrovče

Ustanovljeno je bilo leta 2001 z osnovnim namenov spodbujati urejenost kraja in turistično prepoznavnost.

Turistično društvo Petrovče je bilo ustanovljeno v letu 2001 z osnovnim namenom spodbujati urejenost kraja in turistično prepoznavnost vasi v KS Petrovče. Vključuje člane iz vasi Petrovče, Dobriša vas, Drešinja vas, Arja vas, Zaloška Gorica, Ruše, Mala Pirešica, skupaj šteje 174 članov.

Galerija slik