Zeleno zlato

Bogastvo narave ...

... IZ SAVINJSKE DOLINE

Blagovna znamka Zeleno zlato označuje visoko kakovostne pridelke, izdelke in storitve z območja Savinjske doline. 
Lastnica blagovne znamke je Občina Žalec, z njo upravlja ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.

Blagovna znamka Zeleno zlato je registrirana pri Uradu RS za intelektualno lastnino:

- registrska št.: 201370296,
- datum registracije: 13. 9. 2013,
- z veljavnostjo do 13. 3. 2023 (v nadaljevanju znamka),

- za blago in storitve po Nicejski klasifikaciji: 29-33, 43.

PRIDELOVALCI IN PROIZVAJALCI IZDELKOV Z BLAGOVNO ZNAMKO ZELENO ZLATO:

Čebelarstvo Pohole, Galicija,

Ekološka kmetija Kozman, Podkraj,

Etnološko društvo Hmeljarska vas, Kale,

Jasmina Pepel, Žalec,

Kmetija Banovšek, Ponikva,

Kmetija Cokan, Studence,

Kmetija Četina - Flis, Sp. Grušovlje,

Kmetija Podpečan, Galicija,

Kmetija Pri Mlinarju, Gotovlje,

Kmetija Zupanc, Dobriša vas,

Kmetija Andrej Bosnar, Gotovlje,

Kmetija Praprotnik, Gomilsko,

Kmetija Povše, Podlog,

Kmetija Kač, Šešče pri Preboldu,

Kmetija Rakun, Matke pri Prebold,

Ekološka kmetija Natek, Pondor,        

Kmetija Grm, Kaplja vas,          

Kmetija Košec, Polzela.

Lovrec Žiga, Eko pražarna Lovro, Velenje

Trenutna ponudba izdelkov blagovne znamke Zeleno zlato, v Trgovini Zeleno zlato je zaradi prenove tržnice okrnjena. Prosimo za razumevanje. 


Galerija slik