Osebna izkaznica

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Žalec leta 2002. Njegovo osnovno poslanstvo je opravljanje javne službe na področjih kulture, športa in turizma.

Izvaja tudi tržno dejavnost, katere prihodke sestavljajo prihodki organizacije in soorganizacije prireditev, časopisa Utrip, posredništva pri prodaji vstopnic, najemnin, prodaje spominkov, pijače, turističnih paketov, vodenj in vstopnin. 

Ustanoviteljica mu je v upravljanje prenesla javno infrastrukturo vseh treh področij (Savinova hiša z likovnim salonom, Dom II. slovenskega tabora Žalec, kompleks atletskega štadiona z nogometnim igriščem,  Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, INFO center Ribnika Vrbje in  učno ekološko pot Vrbje, Fontano Zeleno zlato).  

V upravljanje mu je prenesla tudi blagovno znamko Zeleno zlato, ki označuje visoko kakovostne pridelke, izdelke in storitve z območja Savinjske doline. Dobrote savinjskih kmetij, ki nosijo to blagovno znamko, zavod prodaja v Trgovinci Zeleno zlato na Podeželski tržnici Žalec.

Zavod je izdajatelj časopisa Utrip Savinjske doline, ki izhaja v nakladi cca 12.000 izvodov 11 x letno. Prejemajo ga brezplačno gospodinjstva v občinah Žalec, Prebold in Tabor, saj ga za svoje občane kupijo navedene Občine. V Občini Vransko in Občini Polzela je časopis v prosti prodaji.

Organi zavoda so: svet zavoda, strokovni svet za kulturo, strokovni svet za šport in strokovni svet za turizem.

Od septembra 2013 dalje je možen nakup vstopnic preko spleta: http://zkst-zalec.kupikarto.si/

Galerija slik