Simon Kukec

Simon Kukec

Podjetnik, pivovar in hmeljar

Izdal in založil ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec

Uredil Uroš Govek

Lektorirala Lidija Koceli

Oblikovala Majda Potočnik

Tisk: Eurograf, d. o. o., Velenje

Naklada: 300 izvodov

September 2010

Pri izvedbi so pomagali:

Olga in Igor Kabalin, Ljerka Zemljič, Mitja Gobec ter

Občina Žalec, Pivovarna Laško, Stik Laško in Medobčinska splošna knjižnica Žalec.


Galerija slik