Odlok o turističnem vodenju na področju Spodnje Savinjske doline in standardni izleti

ZKŠT Žalec je tudi nosilec izvajanja lokalne turistične službe.