Trgovina Zeleno Zlato

na tržnici v Žalcu

Prijazno vabljeni k nakupu dobrot savinjskih kmetij združenih pod blagovno znamko Zeleno zlato.

Blagovna znamka Zeleno zlato označuje visoko kakovostne pridelke, izdelke in storitve z območja Savinjske doline.
Lastnica blagovne znamke je Občina Žalec, z njo upravlja ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.

PRIDELOVALCI IN PROIZVAJALCI IZDELKOV Z BLAGOVNO ZNAMKO ZELENO ZLATO:

 • Čebelarstvo Pohole, Galicija,
 • Ekološka kmetija Kozman, Podkraj,
 • Etnološko društvo Hmeljarska vas, Kale,
 • Jasmina Pepel, Žalec,
 • Kmetija Banovšek, Ponikva,
 • Kmetija Cokan, Studence,
 • Kmetija Četina - Flis, Sp. Grušovlje,
 • Kmetija Podpečan, Galicija,
 • Kmetija Pri Mlinarju, Gotovlje,
 • Kmetija Tratnik, Pongrac,
 • Kmetija Zupanc, Dobriša vas,
 • Kmetija Andrej Bosnar, Gotovlje,
 • Kmetija Praprotnik, Gomilsko,
 • Kmetija Povše, Podlog,
 • Kmetija Golhleb, Gotovlje,
 • Kmetija Kač, Šešče pri Preboldu,
 • Kmetija Rakun, Matke pri Prebold,
 • Ekološka kmetija Natek, Pondor,        
 • Kmetija Grm, Kaplja vas,          
 • Kmetija Košec, Polzela


Galerija slik