Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec

za leti 2017 in 2018

OBČINA ŽALEC, URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec (z dne 28. 10. 2004, Ur. l. RS, št.125/04 ) ter Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih projektov v Občini Žalec (z dne 29. 6. 2017, Uradni list RS, št.38/2017), Občina Žalec objavlja

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov v Občini Žalec, ki jih bo v letu 2017 in 2018 sofinancirala Občina Žalec iz občinskega proračuna.

Predmet javnega razpisa  je sofinanciranje kulturnih projektov iz naslednjega področja dejavnosti:

  • obnova  nepremične kulturne dediščine (vključno s sofinanciranjem obnove fasad v zaščitenih mestnih in vaških jedrih)

Razpis se prične  22. 2. 2017 in je odprt do porabe sredstev.

Prvo odpiranje vlog bo predvidoma v začetku aprila 2017.

Pooblaščena oseba za posredovanje informacij o razpisni dokumentaciji je Uroš Govek (zkst.kultura@siol.net), tel. 03/712 12 66.

(več v prilogah)


Galerija slik