Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ZKŠT Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE.

za najem dela zemljišč parc. št. 1976/54, k.o. Žalec.

Neposredna najemna pogodba bo sklenjena po poteku 16 dni od objave te namere na spletni strani ZKŠT Žalec.


Galerija slik