Objava prostega delovnega mesta

Na podlagi določil 9., 15. in  29. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Ur.l. RS 42/02), 14. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v RS (Ur. l. RS 45/94, 64/01),  kolektivne pogodbe za javni sektor (Ur. L. RS 57/2005) in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju  (Ur. l. RS/ 58/2008) objavlja ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a Žalec javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta za določen čas

OSKRBNIK  IV.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas s polnim delovnim časom od 1. 3. do 31.10. 2019.

Lokacija dela : Trgovina Zeleno zlato in Fontana piv Zeleno zlato

Delovni čas: izmensko delo, nedelje, prazniki

Zahtevani pogoji :

Izobrazba - srednja strokovna ali poklicna izobrazba

Osnovno računalniško  znanje

Opis dela:

  • izvajanje programa obratovanja in vzdrževanja infrastrukture (Fontana piv Zeleno zlato),
  • nadzorovanje stanja objektov in naprav,
  • sodelovanje pri pripravi in organizaciji prireditev,
  • manjša popravila pri rednem obratovanju in vzdrževanju naprav.

Delovne izkušnje: 1 leto

Rok za prijavo: 10 dni

Prijave sprejemamo na naslov ZKŠT Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec z oznako "Za razpis OSKRBNIK" in na elektronski naslov zkst.zalec@siol.net.


Galerija slik