Javni razpis

za sofinanciranje programov na področju turizma

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV, PROJEKTOV IN PRIREDITEV NA PODROČJU TURIZMA V OBČINI ŽALEC ZA LETO 2020

Razpisna dokumentacija vsebuje:

  1. Besedilo Javnega razpisa.
  2. Razpisne obrazce za društva/zveze:
  1. Obrazec – ovojnica: obrazec št. 1
  2. Vloga za sofinanciranje programov, projektov in prireditev na področju turizma v občini Žalec za leto 2020 – obrazec št. 2.
  3. Izjava o sprejemanju pogojev razpisa, razpisne dokumentacije ter o točnosti podatkov – obrazec št. 3,
  1. Osnutek pogodbe o sofinanciranju programov, projektov in prireditev na področju turizma v občini Žalec za leto 2020 – obrazec št 4.
  2. Zahtevek za izplačilo sredstev in Poročilo o izvedenih aktivnostih - obrazec št. 5.
  3. Pravilnik o sofinanciranju programov, projektov, prireditev in aktivnosti s področja turizma v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 34/2019).

Javni razpis bo odprt do 17. februarja 2020.                          

Dodatne informacije:

Kontaktna oseba: Petra Centrih

Tel. št. (03): 713 63 28

E-mail: petra.centrih@zalec.si


Galerija slik