Neli in Karmen Zidar Kos

2. koncert citrarskega cikla 2020/2021

Neli in Karmen Zidar Kos kot uveljavljen sestrski citrarski duet veliko nastopata na različnih prireditvah v Sloveniji in tujini. Imeli sta že več samostojnih koncertov. Poleg tega se kot glasbenici redno umetniško udejstvujeta pri različnih festivalih, projektih, seminarjih in koncertih kot solistki oz. v različnih komornih sestavih. Po zaključenih študijskih poteh v tujini se  posvečata pedagoškemu delu, vodenju seminarjev za citre in ocenjevanju v strokovnih žirijah na glasbenih tekmovanjih. Tudi v njunih domačih krajih aktivno sooblikujeta kulturni utrip, kjer sta zborovodkinji in organistki. Neli je predsednica Citrarskega društva Slovenije. Njun cilj je predstavljati raznolikost, pestrost in lepoto inštrumenta kot so citre tako v zvokovnem kot tudi v stilističnem pogledu ter predstavljati citre kot enakovreden inštrument drugim klasičnim inštrumentom. S pozitivno energijo in veseljem do muziciranja motivirata in spodbujata številne otroke, mladostnike in odrasle k igranju na citre.

Koncert bomo organizirali v skladu s priporočili in ukrepi za zmanjšanje tveganja širjenja virusa, vas pa prosimo, da pridete zdravi, si nadenete zaščitno masko, razkužite roke in upoštevate medsebojno varnostno razdaljo.

Program cikla citrarskih koncertov 202/2021

Galerija slik