Slavnostna seja Občinskega sveta občine Žalec

s podelitvijo priznanj in foto utripom

Pogumna dejanja preteklih časov so v nas budila narodno zavest in tlakovala pot današnji samostojni državi.

Med najbolj pomembne dogodke v zgodovini našega okolja, ki so okrepili pomen Žalca v slovenskem prostoru, sodi II. slovenski tabor, ki je tu potekal 6. septembra 1868.

Ta dan je postal praznik Občine Žalec, zato vas vabimo na slavnostno sejo Občinskega sveta s podelitvijo priznanj, ki bo v ponedeljek, 6. septembra 2021, ob 18. uri v Domu II. slovenskega tabora Žalec.

Priznanja bo podelil župan Janko Kos.

V kulturnem programu bodo nastopili učenci in učitelji glasbene šole Risto Savin Žalec.

Ob prihodu nas bo pozdravila Godba Zabukovica.

Prireditev bo povezovala Nastija Močnik.

Vstop v dvorano možen samo s predložitvijo PCT dokazila.

Letošnji občinski nagrajenci so:

Grb Občine Žalec za leto 2021 sta prejeli:

MARTINA JURJOVEC IZ PETROVČ - za njeno dolgoletno prizadevno izvajanje socialnih in humanitarnih programov v Medobčinskem društvu invalidov Žalec ter aktivni prispevek k medgeneracijskemu druženju v občini.

LILIJANA JEŽOVNIK JANČIČ IZ MIGOJNIC - za njeno dolgoletno prizadevno delo na področju društvenih dejavnosti in prostovoljstva.

Plaketo Občine Žalec za leto 2021 so prejeli:

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD BISTRE SAVINJE ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - ob 25 letnici delovanja in za dosedanje uspešno delo.

VID BLAGOTINŠEK IZ ŽALCA - za njegovo dolgoletno aktivno, predano in uspešno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Žalec.

SLAVKO IVEZIĆ IZ PERNOVEGA - za njegov izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, za uspehe na področju vzgoje mladih športnikov in za spodbujanje zdravega načina življenja starejših.

JOLANDA ŽELEZNIK IZ KASAZ - za njeno aktivno delo, spodbujanje delovanja ljubiteljske kulture, kulturnih dejavnosti ter medijskega delovanja v občini.

Značko Občine Žalec za leto 2021 so prejeli:

UROŠ KRK -  za uspešno vodenje podjetja.

DR. TOMAŽ LENART - za strokovno in razvojno naravnano delo na področju socialnega varstva. 

TATJANA RAZBORŠEK REHAR -  za njen celostni prispevek pri razvoju Občine Žalec.

STANISLAV VENIGER - za pomembno vlogo v obdobju osamosvojitve Republike Slovenije.

Foto: Tone Tavčer.

Galerija slik